Liên hệ công ty

Phòng kinh doanh
Hotline: 0985.296.586
E-mail: betongthuongpham.jsc@gmail.com

Kinh nghiệm

Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông
Thi công cọc khoan nhồi.
Đổ bê tông hợp lý, hiệu quả
Bê tông tươi lưu ý khi đổ
Tránh các vết nứt khi sử dụng bê tông tươi
Chọn cấp phối bê tông thông minh, hợp lý, tiết kiệm
Bàn về chất lượng bê tông thương phẩm
Quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn.
10 bước cần làm khi chuẩn bị xây nhà
Sửa nhà hiệu quả.

Thống kê truy cập

Hiện tại :34
Tổng số :419802
Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông
Theo TCVN 5574-1991 (nay đã được thay thế bằng TCXDVN 356-2005), sử dụng khái niệm Mac bê tông M, để đánh giá bê tông. Đi cùng với đó là tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 về thi công và nghiệm thu bê tông. Theo điều 7.1.8: "cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra bằng ép mẫu tuổi 28 ngày ... được coi là đạt yêu cầu thiết khi giá trị trung bình các tổ mẫu không được nhỏ hơn Mac thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu nhỏ hơn 85% mác thiết kế. Nay theo TCXDVN 356-2005, khái niệm để đánh giá bê tông là Cấp độ bền B. Nhưng tiêu chuẩn nghiệm thu thì vẫn chưa có thay đổi (TCVN 4453-1995, vẫn là hiện hành). Vậy việc áp dụng điều 7.1.8 trong TCVN 4453-1995 được vận dụng thế nào để nghiệm thu bê tông khi đề án thiết kế lấy giá trị cấp độ bền Bê tông B làm cơ sở đánh giá bê tông?

 Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:
 Nếu sử dụng TCXDVN 356:2005 để thiết kế, phải áp dụng cấp độ bền B. Cấp độ bền B là khái niệm liên quan đến cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 28 ngày với xác suất đảm bảo 95%. Đơn vị thi công phải tập hợp các số liệu thống kê mẫu thí nghiệm, đưa ra độ lệch chuẩn để từ đó xác định và đảm bảo cấp độ thử theo thiết kế. Nếu không có số liệu, tiêu chuẩn cho phép sử dụng hệ số biến động v = 13,5 % để xác định cấp độ bền B:
 B = Bm (1 - 1,64 x 0,135)
 B = 0,78 Bm
 Trong đó Bm - cường độ trung bình (mác BT) của các mẫu thử.

 Theo nguyên tắc trên, khi đánh giá và nghiệm thu chất lượng BT, đơn vị thi công và chủ đầu tư có thể sử dụng các giá trị cường độ trung bình các mẫu thử (mác BT) để suy ra cấp độ bền B.
 Theo: Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường