Liên hệ công ty

Phòng kinh doanh
Hotline: 0985.296.586
E-mail: betongthuongpham.jsc@gmail.com

Kinh nghiệm

Tiêu chuẩn nghiệm thu bê tông
Thi công cọc khoan nhồi.
Đổ bê tông hợp lý, hiệu quả
Bê tông tươi lưu ý khi đổ
Tránh các vết nứt khi sử dụng bê tông tươi
Chọn cấp phối bê tông thông minh, hợp lý, tiết kiệm
Bàn về chất lượng bê tông thương phẩm
Quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn.
10 bước cần làm khi chuẩn bị xây nhà
Sửa nhà hiệu quả.

Thống kê truy cập

Hiện tại :3
Tổng số :413805
Bàn về chất lượng bê tông thương phẩm
Kết quả ép mẫu bê tông và chất lượng bê tông tại thực tế cần lưu ý những điều sau:
 
  1. Chưa chắc hỗn hợp bê tông thương phẩm khi đúc mẫu đã giống hỗn hợp bê tông thương phẩm thực tế thi công (nhà thầu có nhiều "mẹo" để làm cho hỗn hợp khi đúc mẫu có chất lượng tốt hơn hỗn hợp bê tông thương phẩm đổ thực tế).

 2. Chất lượng công tác đổ, đầm lèn, hoàn thiện và bảo dưỡng mẫu bê tông khi đúc thường tốt hơn cấu kiện thực tế, nên cường độ mẫu đúc và mẫu nén có chênh lệch nhau cũng là điều dễ hiểu.

 3. Việc khoan mẫu bằng các mũi khoan hình ống sẽ cắt ngang các hạt cốt liệu lớn cũng sẽ làm cường độ mẫu khoan nhỏ hơn cường độ mẫu đúc.

 4. Công nghệ đổ bê tông xi măng có phân lớp (nằm ngang), khi khoan mẫu theo phương ngang cũng sẽ làm cường độ mẫu khoan nhỏ hơn khi khoan mẫu thẳng đứng (mẫu này sẽ bị phá hoại với trị số lực nén nhỏ hơn do nở hông mạnh hơn).

 5. Việc không phủ 2 đầu mẫu hoặc kỹ thuật phủ đầu mẫu không hoàn hảo (2 mặt nén không phẳng và song song với nhau) cũng sẽ làm giảm cường độ chịu nén của mẫu bê tông khoan.

 6. Kích thước mẫu khoan quá nhỏ so với đường kính cốt liệu lớn nhất của hỗn hợp bê tông thương phẩm

 7. Hệ số quy đổi từ mẫu khoan thực tế về mẫu chuẩn (15x15x15) theo tôi cũng còn phải xem xét thêm.

  Việc mác xác định trên lõi khoan 14 ngày lại lớn hơn kết quả trên mẫu 28 ngày cũng có thể xảy ra, do các lý do:

 1. Độ đồng nhất của bê tông thực tế rất khó lòng đạt 100%

 2. Điều kiện đầm lèn và dưỡng hộ của bê tông ở các vị trí khác nhau cũng rất khác, ảnh hưởng đến cường độ thực tế của bê tông

 3. Ngay trong quá trình khoan lấy mẫu và thí nghiệm cũng đã dễ có sai số khá lớn và nếu số lượng mẫu ít thì sai số này rất đáng kể.

 Một số quy định liên quan

 Bộ Xây dựng trả lời về kiểm định đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

  Hiện nay chúng tôi đang tiến hành kiểm định chất lượng bê tông một bể chứa bằng bê tông cốt thép (Mác bê tông thiết kế 300 daN/cm2, cốt liệu chế tạo bê tông là đá dăm có cốt liệu hạt lớn nhất 20mm) và đã có số liệu về cường độ bê tông tại hiện trường sau khi tiến hành khoan lấy mẫu, xử lý mẫu, thí nghiệm và tính toán như sau:
 + Rht = 25.2 N/mm2
 + Rmin = 21.5 N/mm2 

 Để đưa ra kết luận đánh giá cường độ bê tông hiện trường có đạt yêu cầu theo mác thiết kế đưa ra thì có rất nhiều kiến nghị đưa ra phương pháp so sánh đánh giá như sau:

 + Đơn vị kiểm định:
 Rht > 0.9M = 0.9*30 = 27 N/mm2 và
 Rmin > 0.75M = 0.75 * 30 = 22.5 N/mm2

 + Đơn vị chủ đầu tư:
 Rht > M = 30 N/mm2

 + Đơn vị cung cấp Bê tông và đơn vị thi công: theo TCXDVN 239-2006
 Rht > 0.9 Rye
 Rmin > 0.75 Rye

 Trong đó Rye = B hoặc 0.778M (Theo cấp hoặc Mác bê tông).
 Vì vậy để đánh giá được bê tông có đạt được theo yêu cầu của Mác thiết kế là 300daN/cm2 thì cách so sánh như thế nào là chính xác hoặc có tiêu chuẩn nào khác để đánh giá không? 

 Sau khi xem xét, Vụ Khoa học Công nghệ có ý kiến như sau:

 - Trường hợp thiết kế kết cấu được thực hiện theo tiêu chuẩn của Việt Nam thì có thể áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 239:2006 để đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình. Khi đó, điều kiện để cường độ bê tông trên kết cấu công trình đạt yêu cầu thiết kế M30 (300 daN/cm2) là:

 Rht >= 0,9*0,778M = 21,0 N/mm2
 Rmin >= 0,75*0,778M = 17,5 N/mm2

 Như vậy, nếu các bước lấy mẫu khoan, thí nghiệm và tính toán mẫu thử theo quy định trong TCXDVN 239:2006, với cường độ hiện trường xác định được là 25,1 N/mm2 và giá trị thấp nhất của một viên mẫu khoan là 21,5 N/mm2 thì kết cấu mà tổ khoan này đại diện có giá trị cường độ bê tông đạt yêu cầu thiết kế M30 (300 daN/cm2).

 - Trường hợp thiết kế không thực hiện theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và không quy định áp dụng TCXDVN 239:2006 thì cần áp dụng phương pháp thí nghiệm và tính toán kết quả theo tiêu chuẩn khác để đảm bảo tính đồng bộ của việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài như quy định trong “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng